bratislava
o Mesto Cestovanie Internet Kultúra Vzdelanie Ubytovanie Turistické miesta o
bratislava hrad a mesto
bratislava primaciálne námestie
bratislava ufo
Mesto
Bratislava je hlavným a s viac ako pol miliónom obyvateľov aj najväčším mestom v Slovenskej republike. Územie mesta sa rozdeľuje na päť okresov a sedemnásť mestských častí. Turisticky najatraktívnejšou časťou je Staré mesto, ktorého súčasťou je aj bratislavský hrad.
Do mesta je možné pricestovať autobusovou, vlakovou, leteckou, príp. vlastnou osobnou dopravou. V rámci mesta je často efektívou alternatívou cestovania miestna hromadná doprava, ktorú tvoria autobusy, trolejbusy a električky.
Veľká časť štátnych inštitúcií a úradov, divadiel, múzeí a galérií, kultúrnych a historických pamiatok, obchodov a reštaurácií je situovaná v centre mesta. K najznámejším lokalitám patrí bratislavský hrad, budova slovenského rozhlasu, slovenské národné divadlo, primaciálny palác, hlavné námestie, slovenská národná galéria, nábrežie dunaja, budova slovenskej filharmónie a mnoho ďalších.
V meste sídli niekoľko univerzít a vysokých škôl. Vysokou školou s najdlhšou pôsobnosťou v krajine je univerzita komenského. Medzi najlepšie hodnotené vysoké školy patrí slovenská technická univerzita, ekonomická univerzita a vysoká škola múzických umení.
Z ekonomického hľadiska patrí mestu v rámci krajiny prvenstvo vo výške priemernej mzdy a v tvorbe hrubého domáceho produktu. Bratislava partí k slovenským mestám s vysokou zamestnanosťou. V rámci Európy sa bratislavský región zaraďuje k regiónom s najvyšším hrubým domácim produktom, pripadajúcim na jedného obyvateľa.
Ubytovanie v meste je poskytované hotelmi s rôznym ubytovacím štandardom. Dostupné sú aj nízkonákladové ubytovacie služby vo forme hostelov. Menej nároční návštevníci mesta môžu využiť aj služby veľkokapacitných ubytovní.
Obchody sa nachádzajú najmä v centrálnej časti mesta a v nákupných a zábavných strediskách. Najväčšími obchodnými centrami sú Eurovea so sídlom v starom meste, Aupark so sídlom v petržalke, Polus so sídlom v novom meste a Avion so sídlom v ružinove.
TOPlist2018 Bratislava|

Turistický sprievodca

|KontaktTOPlist